top of page

   Visuell identitet for norges største aktør

innen smarthus og velferdsteknologi

Sensio knytter alt sammen

Sensio skaper teknologi for en bedre hverdag og er Norges største aktør innen smarthus og velferdsteknologi. De bidrar til at små og store kommuner får en mer effektiv drift av sine omsorgstjenester samtidig som de leverer komfort og trygghet i hjemmene våre. De ønsket en profil som skulle gjenspeile dette; innovasjon, trygghet og kvalitet. Profilen tar utgangspunkt i alle mulighetene ved Sensio hvor symbolet står for mulighetsrommet. Sterke fargekontraster, stramme linjer og riktig bildebruk skaper en profil som når begge målgruppene.

Kunde

Sensio

Kategori

Visuell identitet

Prosjekt

Bly

bottom of page