top of page

   Medieøkonomirapport og animasjon 

for Medietilsynet

Økonomi i norsk mediebransje

Medietilsynet skal bidra til å realisere staten sitt mediepolitiske mål.​​​​​​​ Deres hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom å jobbe for mediemangfold og kritisk medieforståelse.

 

Det siste årets utvikling i nyhets- og aktualitetsmediene (aviser på alle plattformer, radio- og tv-stasjoner) er dokumentert i

 

Medietilsynets årlige rapport om økonomien i norsk mediebransje. I tillegg til rapporten ønsket de animasjoner som kunne vise utviklingen på en noe enklere måte.

Kunde

Medietilsynet

Kategori

Rapport

Prosjekt

Bly

bottom of page