top of page

    Visuell identitet for en intern opplæringsportal for Diabetesforbundet

Kunnskap gir trygghet

Diabetesskolen er en intern opplæringsportal hvor ansatte i Diabetesforbundet får tilgang til opplæringsmateriell, kurs og

annen nødvendig informasjon for å kunne bli best mulig på sitt felt. Profilen er inspirert av gamle skolebøker og helseskjema. Stickers

er et profilelement som skal brukes på eksisterende materiell. 

Kunde

Diabetesforbundet

Kategori

Visuell identitet

Prosjekt

Bly

bottom of page