top of page

    Illustrasjoner for KS’ digitaliseringsstrategi

for kommuner og fylkeskommuner

Digitalisering og innovasjon

KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.​​​​​​​

I forbindelse med Digitaliserinsstrategien ønsket KS illustrasjoner som kunne gjenspeile akkurat dette. Digitalisering er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og økt produktivitet. Illustrasjonene ble brukt på en portal på nettsiden deres.

Kunde

KS

Kategori

Illustrasjon

Prosjekt

Bly

bottom of page